Царичанський район
www.tsarich-rn.dp.gov.ua
ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

21.01.2019 смт Царичанка № Р-12/0/385-19

Про організацію роботи щодо
підвищення кваліфікації державних
службовців за обласною програмою
у 2019 роціКеруючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації*”, Указом Президента України від 09 листопада 2000 року № 1212/2000 “Про Комплексну програму підготовки державних службовців”, розпорядженням Президента України від 09 січня 1999 року № 4/99-рп “Про Програму організації навчання голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад” (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” (зі змінами), розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 2112-р “Деякі питання підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців з питань контролю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування”, від 06 липня 2011 року № 642-р “Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” (зі змінами), від 28 листопада 2011 року № 1198-р “Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 26 грудня 2018 року № Р-792/0/3-18 “Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за обласною програмою в 2019 році”:

1.Затвердити план-графік підвищення кваліфікації у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за програмами тематичних короткострокових семінарів для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році.
2.Відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації забезпечити організацію роботи щодо виконання плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до затверджених облдержадміністрацією планів-графіків.
3.Фінансовому управлінню райдержадміністрації, відділу фінансово- господарського забезпечення райдержадміністрації здійснювати фінансування витрат на підвищення кваліфікації державних службовців з урахуванням фактичних витрат, у межах коштів, передбачених на ці цілі.
4.Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити своєчасне відрядження державних службовців для підвищення кваліфікації відповідно до плану-графіку.
5.Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації, контроль на керівника апарату райдержадміністрації Бакуліну О.Д.


Голова райдержадміністрації Р.В.БУЛЕНОК