www.tsarich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Субота, 31 жовтня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Царичанський район
27.02.2019 № Р-42 "Про підсумки виконання бюджету району та районного бюджету за 2018 рік"
Версія для друку Написати листа


ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

27.02.2019 смт Царичанка № Р-42/0/385-19

Про підсумки виконання
бюджету району та районного
бюджету за 2018 рік

Дохідну частину зведеного бюджету району (без об’єднаних територіальних громад, далі ОТГ) разом з офіційними трансфертами за січень-грудень 2018 року виконано в сумі 130218,9 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду – 130093,5 тис. грн, спеціального фонду – 125,4 тис. гривень.
Дохідну частину районного бюджету разом з офіційними трансфертами виконано в сумі 127436,8 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду – 127315,0 тис. грн, спеціального фонду – 121,8 тис. гривень.
З державного та обласного бюджетів до бюджету району надійшло дотацій та субвенцій на загальну суму 123219,4 тис. гривень.
Із бюджетів громад та сільських бюджетів до районного бюджету надійшли кошти в сумі 3076,6 тис. гривень.
Власні доходи місцевих бюджетів району без ОТГ становлять 4781,4 тис. грн, що забезпечило виконання уточненого планового показника на січень-грудень звітного року на 115,3% та темп надходжень проти 2017 року на 118,0%. Середньомісячні надходження власних доходів загального фонду склали 398,5 тис. грн, що на 60,7 тис. грн більше в порівнянні з 2017 роком.
Власні доходи районного бюджету виконано в обсязі 2467,9 тис. грн, або на 124,1% до уточненого плану на звітний період, та більше на 577,8 тис. грн або на 30,6% проти фактичних надходжень 2017 року. Середньомісячні надходження власних доходів загального фонду районного бюджету склали 205,7 тис. грн, що на 48,2 тис. грн більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Надходження по двох сільських радах склали 2313,5 тис. грн, шо становить 107,2% до планових показників на січень-грудень 2018 року та 106,9% до фактичних надходжень відповідного періоду попереднього бюджетного року.
Виконання планових показників забезпечено усіма місцевими бюджетами.
Доходи спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 42,9 тис. гривень. Наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету району у січні-грудні 2018 року відбулося лише за рахунок власних надходжень бюджетних установ, з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 39,3 тис. грн; інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, кошти на виконання окремих доручень) – 3,6 тис. гривень.
Видатки бюджету району разом з офіційними трансфертами за січень-грудень 2018 року виконано в обсязі 132971,4 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 131776,8 тис. грн та спеціального фонду – 1194,6 тис. гривень.
Видатки загального фонду бюджету району, без урахування видатків за рахунок субвенції з Державного бюджету на соціальний захист населення та міжбюджетних трансфертів з селищним та сільськими бюджетами, виконані в сумі 14800,6 тис. грн, та зменшилися у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 66398,0 тис. грн, або у 5,5 рази.
У загальному обсязі видатків бюджету району на утримання закладів соціально-культурної сфери спрямовано 8146,8 тис. грн, що складає 55,0% загального обсягу власних видатків.
Питома вага власних видатків у розрізі галузей складає: освіта – 48,6%, культура – 2,5%, соціальний захист – 2,5%, фізична культура – 1,5%.
На фінансування соціально захищених видатків із загального фонду бюджету району спрямовано 9286,2 тис.грн, що складає 77,2% загального обсягу власних видатків, з них:
на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями – 7866,8 тис. грн,
на придбання продуктів харчування - 196,4 тис. грн,
на оплату енергоносіїв – 1223,0 тис. гривень.
Видатки районного бюджету разом з офіційними трансфертами за січень-грудень 2018 року виконано в обсязі 129898,2 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 128774,8 тис. грн та спеціального фонду – 1123,4 тис. гривень.
Видатки загального фонду районного бюджету, без урахування видатків за рахунок субвенції з Державного бюджету на соціальний захист населення та міжбюджетних трансфертів з селищним та сільськими бюджетами, виконано в сумі 12036,1 тис. грн, та зменшилися у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 63616,8 тис. грн, або у 6,3 рази.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати та оплати за спожиті енергоносії по бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів району, відсутня.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р „Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами), на виконання рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 262-20/УІI „Про районний бюджет на 2018 рік” (з урахуванням внесених змін), розпорядження голови райдержадміністрації від 15 березня 2018 року № Р-97/0/385-18 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни», з метою підвищення рівня відповідальності місцевих органів влади та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації:

1. Взяти до відома вищевикладену інформацію щодо виконання бюджету району та районного бюджету за 2018 рік.

2. Рекомендувати сільським головам:

1) проаналізувати стан виконання дохідної частини місцевих бюджетів за 2018 рік, установити причини недовиконання планових показників у розрізі джерел надходжень та врахувати всі ризики, що виникають у процесі мобілізації податків та зборів, при плануванні та виконанні бюджету на 2019 рік;
2) передбачити безумовне виконання частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у показниках місцевих бюджетів на 2019 рік повної потреби у коштах для виплати заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів району, та оплати спожитих бюджетними установами енергоносіїв і житлово - комунальних послуг, спрямувавши на вирішення цього питання усі можливі ресурси, зокрема:
нерозподілені вільні залишки коштів місцевих бюджетів;
кошти, отримані від перевиконання планових показників доходів загального фонду місцевих бюджетів;
кошти, вивільнені від оптимізації непершочергових видатків, кількості бюджетних установ та чисельності працюючих в них, посилення заходів з економії бюджетних коштів;

3) забезпечити спільно з Царичанським відділенням Кам’янської об’єднаної Державної податкової інспекції своєчасну сплату у повному обсязі податків та зборів до відповідних бюджетів;

4) забезпечити збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на майно за рахунок:
приведення рішень сільських рад «Про місцеві податки і збори» до діючих норм Бюджетного та Податкового кодексів України;
підвищення ставок земельного податку для сільськогосподарських земель та перегляду договорів оренди земельних ділянок у частині приведення розміру орендної плати у відповідність до граничних розмірів, визначених Податковим кодексом України;
оперативного доведення до власників земельних ділянок та землекористувачів ставок земельного податку і орендної плати;
постійного контролю за дотриманням норм податкового законодавства щодо правильності обчислення та повноти сплати до місцевих бюджетів плати за земельні ділянки;
вжиття заходів з проведення інвентаризації земель та виявлення земель, які використовуються суб’єктами господарювання безоплатно та без оформлення правовстановлюючих документів;
обміну інформацією з Царичанським відділенням Кам’янської ОДПІ щодо землекористувачів, у користуванні яких на правах оренди перебувають земельні ділянки державної та комунальної власності, із зазначенням фактів безоплатного використання земельних ділянок, порушення вимог чинного законодавства в частині індексації грошової оцінки земель та розміру орендної плати.

3. Зобов'язати керівників галузевих відділів та управлінь райдержадміністрації - головних розпорядників коштів районного бюджету, рекомендувати сільським головам:

1) забезпечити виконання вимог пункту 46 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (зі змінами та доповненнями) у частині взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років та укладання угод на отримання товарів і послуг лише в межах виділених асигнувань;

2) вжити всіх заходів щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно до термінів, встановлених чинним законодавством та колективними трудовими договорами, не допускаючи будь-якого прострочення платежу;

3) утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на оплату праці лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі на 2019 рік;

4) планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів;

5) здійснити ґрунтовний аналіз фактичного споживання енергоносіїв та забезпечити ефективне управління бюджетними асигнуваннями на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, не допускаючи утворення будь-якої заборгованості з зазначених видатків, а також випадків безпідставного збільшення видатків на оплату енергоносіїв;

6) взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження;

7) провести суцільну інвентаризацію бюджетних установ щодо забезпечення приладами обліку енергоносіїв та, у разі потреби, забезпечити заміну й оснащення установ сучасними засобами обліку газу, води, електричної та теплової енергії;

8) вжити заходів щодо покращення стану розрахункової дисципліни в частині недопущення безпідставного накопичення залишків коштів на рахунках розпорядників, скорочення та недопущення утворення кредиторської (дебіторської) заборгованості;

9) на всіх стадіях бюджетного процесу здійснювати постійний моніторинг результативності реалізації регіональних програм за кількісними та якісними показниками (економічними, соціальними, екологічними, тощо);

10) забезпечити виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо здійснення внутрішнього фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням коштів;

11) вжити заходів щодо підвищення відповідальності керівників підпорядкованих установ та організацій щодо здійснення ними попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням коштів з метою упередження фактів зловживань, безгосподарності та інших порушень фінансової дисципліни;

12) не допускати втрат фінансових ресурсів через неефективні управлінські дії, тримати на особливому контролі організацію роботи з підвищення рівня знань працівників економічних та бухгалтерських служб установ з вивчення чинного законодавства стосовно порядку ведення бухгалтерського обліку.

4. Рекомендувати управлінню Державної казначейської служби України в Царичанському районі:

1) посилити контроль за відповідністю платежів узятим зобов'язанням і бюджетним асигнуванням;

2) при здійсненні операцій щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів підвищити рівень контролю за підтверджуючими документами на оплату рахунків;

3) надавати головним розпорядникам коштів районного бюджету інформацію про залишки коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів (у розрізі цих розпорядників та у розрізі кодів бюджетної класифікації), зареєстровані фінансові зобов’язання і копії відмов оплати видатків розпорядників бюджетних коштів та здійснення платежів з їх рахунків для прийняття організаційних рішень з виконання районного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5. Рекомендувати Царичанському відділенню Кам’янської об’єднаної Державної податкової інспекції:

1) вжити дієвих заходів щодо своєчасної сплати платниками поточних податкових зобов’язань, скорочення та недопущення збільшення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;

2) надавати пропозиції щодо розгляду проблемних питань на засіданні районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів.

6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації підготувати матеріали щодо звіту про виконання районного бюджету за 2018 рік.
Доручити начальнику фінансового управління райдержадміністрації Пугач Н.О. виступити з доповіддю із зазначеного питання на пленарному засіданні Царичанської районної ради.

7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.


Голова райдержадміністрації Р.В. БУЛЕНОК
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор