Царичанський район
www.tsarich-rn.dp.gov.ua
ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

26.11.2018 смт Царичанка № Р-442/0/385-18

Про погодження заключного
звіту про виконання районної
соціальної програми поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища в
Царичанському районі
на 2014-2018 роки та знятгя її
контролю у зв’язку із
закінченням терміну її дії

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про охорону праці», на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2014 №Р-87/0/385-14 «Про погодження проекту районної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Царичанському районі на 2014-2018 роки»:
1.Погодити заключний звіт про виконання районної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Царичанському районі на 2014-2018 роки», затвердженої рішенням Царичанської районної ради від 25 квітня 2014 року № 314-31/VI ( далі - Програма) згідно з додатком.
2.Направити в установленому порядку матеріали про виконання Програми для зняття її з контролю на розгляд чергової сесії Царичанської районної ради.
3.Доручити начальникові управління соціального захисту населення райдержадміністрації Омелян Г.А. виступити на пленарному засіданні районної ради з доповіддю із зазначеного питання.
4.Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління соціального захисту населення райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.


Голова райдержадміністрації Р.В. БУЛЕНОК
Додаток
до розпорядження голови райдержадміністрації
26.11.2018 № Р-442/0/385-18

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
про виконання районної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Царичанському районі на 2014-2018 роки

З метою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2013 №Р-1045/0/3-13 "Про погодження проекту обласної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області на 2014-2018 роки" у районі прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2014 №Р-87/0/385-14 Про погодження проекту районно! соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Царичанському районі на 2014-2018 роки”. Рішенням тридцять першої сесії Царичанської районної ради від 25.04.2014 №314-31/VI затверджено зазначену Програму.
Головною метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань на виробництві, збереження і розвиток трудового потенціалу району.
На сучасний стан охорони праці впливають структурні зміни в економіці, утворення нових форм та методів господарювання, збільшення кількості суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, зокрема фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю.
З метою вжиття заходів, спрямованих на поліпшення охорони праці, зниження рівня травматизму на виробництві у 2014 році за рахунок коштів Фонду виготовлено та розповсюджено серед роботодавців 14 екземплярів плакатів та пам’яток з охорони праці на суму 1,0 тис. гривень.
У районі забезпечено проведення медичних оглядів працівників, які протягом виробничої діяльності зайняті на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також осіб, які не досягли 21 року.
З метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій до забезпечення належних і безпечних умов праці протягом 2014-2018 років у районі забезпечено проведення Тижня охорони праці з нагоди відзначення 28 квітня Дня охорони праці в Україні.
Царичанський аграрний професійно-технічний ліцей разом із керівниками сільськогосподарських підприємств забезпечили підготовку робітників відповідно до потреб виробництва та охорони праці.
Щоквартально проводився аналіз стану виробничого травматизму. Протягом 2017-2018 років у районі таких випадків не зареєстровано.
У районі постійно проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота щодо змісту соціально-економічних реформ, пріоритетних завдань державної політики у сфері охорони праці та промислової безпеки. При проведенні повідомної реєстрації колективних договорів та угод зверталась увага суб’єктів господарювання на додержання вимог окремих статей Закону України "Про охорону праці" та Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці".
Реалізація Програми забезпечила розв’язання існуючих проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізацію ризиків травмування та загибелі працівників, збереження та розвиток трудового потенціалу району.


Керівник апарату райдержадміністрації О.Д. БАКУЛІНА

Начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації Г.А. ОМЕЛЯН