Царичанський район
www.tsarich-rn.dp.gov.ua
ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

24.04.2019 смт Царичанка № Р-87/0/385-19

¬
Про підсумки виконання
бюджету району та районного
бюджету за І квартал 2019 року
та заходи щодо подальшого
наповнення бюджету та
ефективного використання
бюджетних коштів

Дохідну частину зведеного бюджету району (без об’єднаних територіальних громад, далі ОТГ) разом з офіційними трансфертами за січень-березень 2019 року виконано в сумі 30020,1 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду – 30015,0 тис. грн, спеціального фонду – 5,1 тис. гривень.
Дохідну частину районного бюджету разом з офіційними трансфертами виконано в сумі 29324,1 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду – 29319,2 тис. грн, спеціального фонду – 4,9 тис. гривень.
З державного та обласного бюджетів до бюджету району надійшло дотацій та субвенцій на загальну суму 28378,0 тис. гривень.
Із бюджетів громад та сільських бюджетів до районного бюджету надійшли кошти в сумі 461,1 тис. гривень.
Власні доходи місцевих бюджетів району без ОТГ становлять 1064,1 тис. грн, що забезпечило виконання уточненого планового показника на січень-березень звітного року на 115,7% та темп надходжень проти 2018 року на 119,9%. Середньомісячні надходження власних доходів загального фонду склали 354,7 тис. грн, що на 58,9 тис. грн більше в порівнянні з 2018 роком.
Власні доходи районного бюджету виконано в обсязі 480,1 тис. грн, або на 125,9% до уточненого плану на звітний період, та більше на 127,0 тис. грн або на 36,0% проти фактичних надходжень 2018 року. Середньомісячні надходження власних доходів загального фонду районного бюджету склали 160,0 тис. грн, що на 42,3 тис. грн більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Надходження по двох сільських радах склали 584,0 тис. грн, що становить 108,5% до планових показників на січень-березень 2019 року та 109,3% до фактичних надходжень відповідного періоду попереднього бюджетного року.
Виконання планових показників забезпечено усіма місцевими бюджетами.
Доходи спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) виконано в сумі 5,1 тис. гривень. Наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету району у січні-березні 2019 року відбулося лише за рахунок власних надходжень бюджетних установ, з них: плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 4,9 тис. грн; інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки, кошти на виконання окремих доручень) – 0,2 тис. гривень.
Видатки бюджету району разом з офіційними трансфертами за січень-березень 2019 року виконано в обсязі 30806,9 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 30802,1 тис. грн та спеціального фонду – 4,8 тис. гривень.
Видатки загального фонду бюджету району, без урахування видатків за рахунок субвенції з Державного бюджету на соціальний захист населення та медичної субвенції, виконані в сумі 4232,3 тис. грн, та збільшилися у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1196,8 тис. грн, або на 39,4%.
У загальному обсязі видатків бюджету району на утримання закладів соціально-культурної сфери спрямовано 2279,5 тис. грн, що складає 53,9% загального обсягу власних видатків.
Питома вага власних видатків у розрізі галузей складає: освіта – 48,8%, культура – 2,2%, соціальний захист – 1,8%, фізична культура – 1,1%.
На фінансування соціально захищених видатків із загального фонду бюджету району спрямовано 3207,9 тис. грн, що складає 75,8% загального обсягу власних видатків, з них:
на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями спрямовано 2533,2 тис. грн, що на 327,7 тис. грн, або на 14,9% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року;
на придбання продуктів харчування – 34,2 тис. грн, що на 17,8 тис. грн, або у 2,1 рази більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року;
на оплату енергоносіїв – 640,5 тис. грн, що на 139,7 тис. грн, або на 27,9% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Видатки районного бюджету разом з офіційними трансфертами за січень-березень 2019 року 4,8 тис. гривень.
Видатки загального фонду районного бюджету, без урахування видатків за рахунок субвенції з Державного бюджету на соціальний захист населення та медичної субвенції, виконано в сумі 3403,8 тис. грн, та збільшилися у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 944,7 тис. грн, або на 38,4%.
Прострочена заборгованість із виплати заробітної плати та оплати за спожиті енергоносії по бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів району, відсутня.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р „Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами), на виконання рішення районної ради від 19 грудня 2018 року № 379-27/УІI „Про районний бюджет на 2019 рік” (з урахуванням внесених змін), розпорядження голови райдержадміністрації від 25 березня 2019 року № Р-62/0/385-19 «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни», з метою підвищення рівня відповідальності місцевих органів влади та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації:

1. Взяти до відома вищевикладену інформацію щодо виконання бюджету району та районного бюджету за І квартал 2019 року.

2. Рекомендувати сільським головам:

1) проаналізувати стан виконання дохідної частини місцевих бюджетів за І квартал 2019 року, установити причини недовиконання планових показників у розрізі джерел надходжень та вжити вичерпних організаційних заходів щодо забезпечення належного виконання за кожним джерелом доходів показників відповідних бюджетів на 2019 рік адекватно до наявної податкової бази та стану соціально – економічного розвитку відповідних територій;

2) проводити щоденний моніторинг виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів;

3) забезпечити збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на майно за рахунок:
перегляду договорів оренди земельних ділянок у частині приведення розміру орендної плати у відповідність до граничних розмірів, визначених Податковим кодексом України;
оперативного доведення до власників земельних ділянок та землекористувачів змін коефіцієнтів індексації та ставок земельного податку і орендної плати;
постійного контролю за дотриманням норм податкового законодавства щодо правильності обчислення та повноти сплати до місцевих бюджетів плати за земельні ділянки;
вжиття заходів з проведення інвентаризації земель та виявлення земель, які використовуються суб’єктами господарювання безоплатно та без оформлення правовстановлюючих документів;
обміну інформацією з Царичанським відділенням Кам’янської ОДПІ щодо землекористувачів, у користуванні яких на правах оренди перебувають земельні ділянки державної та комунальної власності, із зазначенням фактів безоплатного використання земельних ділянок, порушення вимог чинного законодавства в частині індексації грошової оцінки земель та розміру орендної плати.

3. Зобов'язати керівників галузевих відділів та управлінь райдержадміністрації - головних розпорядників коштів районного бюджету, рекомендувати сільським головам:

1) забезпечити виконання вимог пункту 46 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (зі змінами та доповненнями) у частині взяття бюджетних зобов’язань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років та укладання угод на отримання товарів і послуг лише в межах виділених асигнувань;

2) вжити всіх заходів щодо своєчасної виплати заробітної плати працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно до термінів, встановлених чинним законодавством та колективними трудовими договорами, не допускаючи будь-якого прострочення платежу;

3) утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на оплату праці лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі на 2019 рік;

4) планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів;

5) здійснити ґрунтовний аналіз фактичного споживання енергоносіїв та забезпечити ефективне управління бюджетними асигнуваннями на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв, не допускаючи утворення будь-якої заборгованості з зазначених видатків, а також випадків безпідставного збільшення видатків на оплату енергоносіїв;

6) взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження;

7) провести суцільну інвентаризацію бюджетних установ щодо забезпечення приладами обліку енергоносіїв та, у разі потреби, забезпечити заміну й оснащення установ сучасними засобами обліку газу, води, електричної та теплової енергії;

8) забезпечити впровадження заходів щодо скорочення непершочергових (непріоритетних) видатків, інших заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів, енергоносіїв, удосконалення мережі бюджетних установ та упорядкування штатної чисельності працівників;

9) вжити заходів щодо підвищення відповідальності керівників підпорядкованих установ та організацій щодо здійснення ними попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням коштів з метою упередження фактів зловживань, безгосподарності та інших порушень фінансової дисципліни;

10) не допускати втрат фінансових ресурсів через неефективні управлінські дії, тримати на особливому контролі організацію роботи з підвищення рівня знань працівників економічних та бухгалтерських служб установ з вивчення чинного законодавства стосовно порядку ведення бухгалтерського обліку.

4. Рекомендувати управлінню Державної казначейської служби України в Царичанському районі:

1) посилити контроль за відповідністю платежів узятим зобов'язанням і бюджетним асигнуванням;

2) при здійсненні операцій щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів підвищити рівень контролю за підтверджуючими документами на оплату рахунків;

5. Рекомендувати Царичанському відділенню Кам’янської об’єднаної Державної податкової інспекції:

1) вжити дієвих заходів щодо своєчасної сплати платниками поточних податкових зобов’язань, скорочення та недопущення збільшення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;

2) надавати пропозиції щодо розгляду проблемних питань на засіданні районної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів.

6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації підготувати матеріали щодо звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2019 року.
Доручити начальнику фінансового управління райдержадміністрації Пугач Н.О. виступити з доповіддю із зазначеного питання на пленарному засіданні Царичанської районної ради.

7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на фінансове управління райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.Голова райдержадміністрації Р.В. БУЛЕНОК
3 мес 2019 КФК КЕКВ заг та спец Колегія.xlsДовiдка колегiя 3м 2019 .doc