www.tsarich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Неділя, 22 вересня 2019 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Царичанський район
27.02.2019 № Р-43 "Про стан виконання завдань, визначених актами Президента України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, реагування на депутатські запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад за підсумками 2018 року"
Версія для друку Написати листа


ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

27.02.2019 смт Царичанка № Р-43/0/385-19

¬
Про стан виконання завдань,
визначених актами Президента
України, міністерств, інших
центральних органів виконавчої
влади, розпорядженнями
і дорученнями голів
облдержадміністрації та
райдержадміністрації, реагування
на депутатські запити і звернення
народних депутатів України,
депутатів місцевих рад
за підсумками 2018 року


Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 2002 року №155/2002 “Про порядок та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента Україниˮ (із змінами), з метою удосконалення організації та здійснення контролю за виконанням завдань, визначених в актах і дорученнях органів влади, розпорядженнях і дорученнях голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, за результатами розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації:

1. Аналітичну довідку про стан виконання завдань, визначених актами Президента України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, реагування на депутатські запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад за підсумками 2018 року взяти до відома та направити до структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів селищної, сільських рад для врахування в роботі та відповідного реагування.

2. Зобов’язати керівника апарату райдержадміністрації:

1) продовжити контроль за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, доручень Прем’єр-міністра України, інших центральних органів виконавчої влади, розглядом запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

2) підвищити вимогливість до виконавців, їх персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання поставлених органами державної влади завдань, а також розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

3) вживати заходів щодо своєчасного розгляду депутатських звернень, звернень на Гарячі лінії облдержадміністрації та райдержадміністрації, особистого прийому громадян;

4) невідкладно розглядати та погоджувати (візувати) документи, які мають стислі терміни виконання.

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

1) удосконалити організаційні заходи щодо забезпечення виконання указів, розпоряджень, доручень Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України, розпоряджень, доручень та протоколів голів облдержадміністрації та райдержадміністрації шляхом посилення дієвого контролю: щоденного, щотижневого, щомісячного, щоквартального, щорічного;

2) здійснювати роботу з контрольними документами відповідно до вимог законів України “Про статус народного депутата Україниˮ, “Про статус депутатів місцевих радˮ, Указу Президента України від 19 лютого 2002 року №155/2002 “Про порядок та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента Україниˮ (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 “Деякі питання документування управлінської діяльності”, наказу Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 “Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємства, в установах і організаціях”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181, Положення про розпорядження голови Царичанської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.08.2013 № 244-р-13 (із змінами)

3) систематично аналізувати причини порушення термінів виконання контрольних документів, в установленому порядку притягувати до відповідальності працівників, які невчасно або не в повному обсязі виконують документи;

4) поліпшити рівень якості та інформативної достатності при підготовці матеріалів про стан виконання поставлених завдань, забезпечити дотримання вимог діловодства щодо їх форми і змісту;

5) вживати заходів щодо безумовного виконання розпоряджень та доручень, протоколів голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, у тому числі наданих за результатами оперативних нарад;

6) щопівріччя, до 10 числа, надавати до відділу діловодства райдержадміністрації інформацію про хід виконання розпоряджень голови облдержадміністрації


4. Відділу діловодства райдержадміністрації:

1) здійснювати заходи щодо попереджувального контролю за допомогою автоматизованої системи діловодства “ДОК ПРОФˮ з метою недопущення порушень термінів, визначених у завданнях органів державної влади;

2) здійснювати щоквартальний аналіз стану виконавської дисципліни, результати доводити до відома керівництва райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації для відповідного реагування;

3) детально аналізувати кожний факт несвоєчасного чи неналежного виконання документів, що перебувають на контролі, та у разі потреби вносити пропозиції керівництву райдержадміністрації про притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та інших посадових осіб, з вини яких допущено порушення термінів виконання документів;

4) продовжити практику перевірок стану роботи з контрольними документами, розпорядженнями і дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації в структурних підрозділах райдержадміністрації, проводити семінари-навчання з відповідальними за діловодство і контроль працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, надавати методично-консультативну допомогу з питань організації та здійснення контролю;

5) розглядати щороку на засіданні колегії райдержадміністрації стан виконавської дисципліни в управліннях, структурних підрозділах райдержадміністрації та здійснювати заходи щодо підвищення рівня відповідальності державних службовців;

6) надавати до управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації двічі на рік, до 5 січня та 5 липня, за підсумками півріччя і року, інформації про стан виконавської дисципліни в райдержадміністрації; до 15 січня та 15 липня, інформацію щодо реагування на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 28.02.2018 № Р-82/0/385-18 “Про організацію та здійснення контролю за виконанням завдань органів державної влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, реагування на депутатські запити і звернення народних депутатів України,
депутатів місцевих рад за підсумками 2017 року”.


6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ діловодства райдержадміністрації, контроль - на керівника апарату райдержадміністрації Бакуліну О.Д.Голова райдержадміністрації Р.В. БУЛЕНОК
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор