Царичанський район
www.tsarich-rn.dp.gov.ua
ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

26.11.2018 смт Царичанка № Р-443/0/385-18


Про погодження проекту
Програми підтримки ветеранів війни
та членів сімей загиблих учасників бойових
дій при отриманні земельних ділянок
у власність у 2019 — 2021 роках

Керуючись Земельним кодексом України, законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про землеустрій”, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 02.10.2018 №Р-628/0/3-18 “Про погодження проекту Програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників бойових дій при отриманні земельних ділянок у власність у 2019-2021 роках*? з метою реалізації права безкоштовного отримання земельних ділянок у власність ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників бойових дій:
1.Погодити проект Програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників бойових дій при отриманні земельних ділянок у власність у 2019 — 2021 роках (далі — Програма), що додається.
2.Направити в установленому порядку матеріали проекту Програми на розгляд сесії Царичанської районної ради.
3.Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.


Голова райдержадміністрації Р.В. БУЛЕНОК


Додаток
до розпорядження голови райдержадміністрації

26.11.2019 № Р-443
ПРОЕКТ
Програми підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих учасників бойових дій при отриманні земельних ділянок у власність у 2019 - 2021 роках

І. Склад проблеми та обгрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Збройний конфлікт на сході України протягом останніх чотирьох років зумовив появу в Україні нових категорій громадян:
учасників бойових дій, які визначені пунктом 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - Закон), (далі - учасники АТО);
осіб з інвалідністю, визначені пунктом 11 частини другої статті 7 Закону (далі - інваліди АТО);
осіб, визначені абзацом 8 пункту 1 статті 10 Закону (далі - члени сімей загиблих учасників АТО).
Соціальна ініціатива з боку держави забезпечити земельними ділянками учасників АТО, інвалідів АТО та членів сімей загиблих учасників АТО однозначно є правильною та необхідною, проте реалізація на практиці учасниками АТО, інвалідами АТО та членами сімей загиблих учасників АТО свого права на безоплатне отримання земельних ділянок у власність зазнає певних труднощів. Не всі охочі мають змоіу набути у власність земельні ділянки. Це пов’язано з труднощами, що виникають в учасників АТО, інвалідів АТО та членів сімей загиблих учасників АТО під час отримання необхідної інформації щодо вільних земельних ділянок державної чи комунальної власності. Насамперед, основні труднощі у процесі отримання земельної ділянки зумовлені складністю відповідної процедури. Передусім, учасник АТО, інвалід АТО або член сім’ї загиблого учасника АТО, як і будь-який громадянин України, має право набути у власність земельну ділянку у порядку, визначеному Земельним кодексом України. Окремого нормативно-правого акта, що регулював би питання надання у власність земельних ділянок учасникам АТО, інвалідам АТО або членам сімей загиблих учасників АТО, немає.
Зазначені категорії осіб мають право отримати безоплатно земельну ділянку у власність в межах норм, встановлених чинним земельним законодавством у залежності від цільового призначення земельної ділянки.
Отримання земельної ділянки у власність завершується державною реєстрацією права власності на земельну ділянку в органах державної реєстрації прав.
Серед учасників АТО, інвалідів АТО та членів сімей загиблих учасників АТО є хибне поняття, що коли земельні ділянки надаються безкоштовно, то і проект землеустрою повинен також бути безкоштовним. Слід наголосити, що землевпорядна документація розробляється землевпорядними організаціями на платній основі. Тому виникає потреба у наданні додаткових соціальних гарантій з метою соціальної підтримки учасників АТО, інвалідів АТО та членів сімей загиблих учасників АТО.
П. Мета Програми
Програма розроблена з метою надання соціальної допомоги учасникам АТО, інвалідам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО для реалізації права безкоштовного отримання земельних ділянок у власність земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства, індивідуального садівництва).
III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Вирішення питань соціальної допомоги учасникам АТО, інвалідам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО передбачається здійснювати шляхом надання одноразової адресної грошової допомоги на компенсацію витрат, пов’язаних із розробленням проектів землеустрою за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
IV. Строки та етапи виконання Програми
Програма розрахована на три роки: початок - 2019 рік, закінчення - 2021 рік і реалізується в один етап.
V. Перелік завдань і заходів Програми
Для забезпечення якісного виконання та дієвого контролю за реалізацією Програми розроблено перелік завдань і заходів, з урахуванням визначених пріоритетів, у якому також зазначаються очікувані результати та необхідні обсяги фінансування (додаток 1).
VI. Ресурсне забезпечення Програми
Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів обласного бюджету у межах затверджених бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги фінансування з обласного бюджету визначаються щороку, під час його формування або під час виконання, в межах передбачених фінансових ресурсів.
VII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Замовником Програми є відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації.
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань сільського господарства, земельних відносин та розвитку підприємництва Царичанської районної ради.
Виконавцями заходів Програми виступають: відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрацій, що забезпечують виконання даного питання.
Виконавцям програми щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом, необхідно надавати звіт до управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.
Оцінку стану ефективності реалізації Програми здійснює управління агропромислового розвитку облдержадміністрації протягом усього строку її виконання.
Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає звіт про виконання Програми до райдержадміністрації та районної ради.
Щорічно у складі звіту про підсумки соціально-економічного розвитку району готується інформація про хід виконання Програми за попередній рік та завдання на наступний.
VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
У результаті виконання заходів програми очікується досягнення певних зрушень у реалізації державної соціальної ініціативи забезпечення земельними ділянками учасників АТО, інвалідів АТО та членів сімей загиблих учасників АТО в регіоні, охоплення максимального кола осіб заходами соціального захисту та пришвидшення реалізації права на отримання землі, забезпечення соціальної та матеріальної підтримки шляхом впровадження додаткових регіональних форм адресної підтримки.


Начальник відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації Н.А. ГУБЕНКО
Р-443 додаток 1.docxР-443 додаток 2.docx