www.tsarich-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Субота, 11 липня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Царичанський район
12.12.2019 № Р-242 "Про погодження проекту Програми розвитку архівної справи комунальної установи “Царичанський районний трудовий архів” Царичанської районної ради на 2020 рік"
Версія для друку Написати листа


ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

12.12.2019 смт Царичанка № Р-242/0/385-19

Про погодження проекту
Програми розвитку архівної
справи комунальної установи
“Царичанський районний
трудовий архів” Царичанської
районної ради на 2020 рік

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, наказом Укрдержархіву від 15.08.2012 № 145 “Про посилення протипожежного захисту в архівних установах”, з метою створення належних умов для зберігання, збільшення та використання архівного фонду, забезпечення подальшого розвитку архівної справи, задоволення соціальних потреб громадян району:

1. Погодити проект Програми розвитку архівної справи комунальної установи “Царичанський районний трудовий архів” Царичанської районної ради на 2020 рік (далі – Програма) згідно з додатком.

2. Направити в установленому порядку проект Програми на розгляд сесії Царичанської районної ради.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження та контроль залишаю за собою.Виконуюча обов’язки
голови райдержадміністрації О.Д. БАКУЛІНА

Додаток
до розпорядження голови райдержадміністрації
12.12.2019 № Р-242/0/385-19ПРОЕКТ ПРОГРАМИ
розвитку архівної справи комунальної установи
«Царичанський районний трудовий архів»
Царичанської районної ради на 2020 рік


Загальні положення
Як частина соціальної інфраструктури суспільства архівна справа постійно зазнає впливів домінуючих у ньому явищ, змін і тенденцій. У зв’язку із цим виникає необхідність визначення шляхів її вдосконалення і подальшого розвитку на перспективу.
Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, соціально-економічні питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням документів та використання відомостей, що в них містяться.
Програма забезпечення діяльності комунальної установи «Царичанський районний трудовий архів» Царичанської районної ради на 2020 рік розроблена на виконання Закону України від 24.12.1993р. № 3814-XII «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Укрдержкомархіву від 15.08.2012 року № 145 «Про посилення протипожежного захисту в архівних установах».
Програма дасть змогу забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи і реалізацію стратегії її розвитку на 2020 рік.
Реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства в районі забезпечують архівний сектор державної адміністрації та комунальна установа «Царичанський районний трудовий архів», які зберігають і використовують соціально значущі документи. Шляхом використання інформації, виконання звернень громадян реалізовується одне з основних прав людини – право на інформацію. Забезпечення збереженості архівних документів є одним із пріоритетних завдань комунальної установи.
Стан архівної справи в комунальній установі потребує вжиття невідкладних заходів. Матеріальна база не відповідає стандартам і потребам, внаслідок чого виникає загроза втрати частини архівного фонду. У зв’язку із цим потрібно першочергове вирішення питання щодо виділення приміщення для зберігання та укомплектування документів, так як ступінь заповнення стелажного обладнання становить 100%, придбання необхідних засобів для проведення укомплектування, придбання комп’ютерної техніки, забезпечення засобами температурно - вологісного режиму зберігання документів.
Через нестачу матеріально-технічних засобів комунальна установа «Царичанський районний трудовий архів» не в змозі у повному обсязі забезпечити виконання поставленої задачі зі зберігання та укомплектування соціально-значущих документів для громадян району.
У комунальній установі станом на 01.01.2020 на збереженні знаходиться 11748 справ по 59 фондах та 6409 трудових книжок.

Мета і завдання Програми

Основною метою Програми є забезпечення централізованого зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі трудових правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Царичанського району, що не належать до Національного архівного фонду. Належне виконання запитів соціально-правового характеру.

Основними завданнями Програми є :
1. Створення умов для гарантованого зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, які були розташовані на території району та які не належать до Національного архівного фонду.

2. Створення умов для упорядкування архівних документів з особового складу підприємств, установ та організацій.

3. Підвищення рівня економічних та соціальних гарантій для працівників архівної установи.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного, сільських та селищного бюджетів, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.


Основні напрямки реалізації Програми

забезпечення приймання від підприємств, установ, організацій району усіх форм власності архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;
забезпечення організації в установленому порядку користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним особам і громадянам;
розробка та затвердження в установленому порядку цін та тарифів на роботи (послуги), що можуть виконуватися на договірних засадах;

виконання на платній основі робіт, пов’язаних з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості документів, що є власністю держави, територіальної громади району, фізичних та юридичних осіб.

Управління та контроль за виконанням Програми


Координація і реалізація заходів за напрямками Програми здійснюється районною радою.


Начальник відділу діловодства райдержадміністрації А.О. ШИШАЦЬКА
Заходи_програма_КУ_2020.docйдержадміністрації Паспорт_ПрограмиКУ_2020.doc
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор