Царичанський район
www.tsarich-rn.dp.gov.ua
ЦАРИЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

27.03.2019 смт Царичанка № Р-68/0/385-19

Про виконання вимог Закону
України “Про доступ до публічної
інформації” у Царичанському
районі за підсумками 2018 року

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи Указ Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанову Кабінету Міністрів України від 21листопада 2011 року № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р “Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, з метою забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон):

1. Аналітичну довідку про виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Царичанському районі взяти до відома та направити керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, селищному, сільським головам (додається).


2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та рекомендувати селищному, сільським головам:

1) постійно розвивати доступ до публічної інформації з урахуванням напрацьованого досвіду;

2) забезпечувати оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах відповідно до вимог статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон);

3) забезпечувати оновлення відповідних рубрик на офіційних веб-сайтах;

4) здійснювати щоденний моніторинг надходження запитів на інформацію, їх розгляду, надання ґрунтовних відповідей та дотримання строків розгляду згідно із Законом;

5) регулярно оприлюднювати систему обліку публічної інформації на офіційних веб-сайтах;

6) налагодити тісну співпрацю з громадськістю та засобами масової інформації;

7) тримати на контролі своєчасне та якісне оброблення запитів на інформацію;

8) забезпечити постійне інформування населення про діяльність органів влади;

9) вживати заходів стосовно поліпшення облаштування інформаційних стендів та місць для прийому запитувачів;

10) надавати звіти щодо кількості прийнятих інформаційних запитів до відділу діловодства райдержадміністрації щокварталу до 10 числа.

3. Відділу діловодства райдержадміністрації:

1) регулярно оприлюднювати систему обліку публічної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;

2) здійснювати системний моніторинг відомостей щодо надходження запитів на інформацію до райдержадміністрації та оприлюднювати його результати на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 28.03.2018 № Р-107/0/385-18 “Про стан виконання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” у Царичанському
районі в 2017 році”.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ діловодства райдержадміністрації, контроль – на керівника апарату райдержадміністрації Бакуліну О.Д.


Голова райдержадміністрації Р.В. БУЛЕНОК
Довідка публчка.doc